Hala wachlarzowa na8 stanowisk. Zlikwidowana około 1981 roku.