Oddział trakcji Jelenia Góra (MO3).

 

Zaraz po wojnie powołana w czerwcu 1945 roku parowozownia posiadała w 1946 roku aż trzy parowozownie pomocnicze i jedną stację trakcyjną w Gryfowie. Struktura zakładu przedstawiała się więc następująco.

Parowozownia Główna Jelenia Góra

 

·         Par. Pom. Lwówek Śląski

o    St. Trakc. Gryfów Śląski

·         Par. Pom. Marciszów

·         Par. Pom. Piechowice

 

Niedługo potem w 1948 roku zlikwidowano parowozownie we Lwówku Śląskim wraz ze stacją trakcyjną w Gryfowie.

Na podstawie nowego statutu PKP zatwierdzonego 18 marca 1949 roku, wprowadzono czterostopniowy system zarządzania. W Jeleniej Górze powstał wtedy oddział mechaniczny, któremu podlegały:

 

·          Parowozownia Główna  Jelenia Góra

o    Parowozownia Pom. Piechowice

o    Parowozownia Pom. Marciszów

·         Parowozownia I Klasy Wałbrzych

 

Biuro i administracja Oddziału mechanicznego zarządzała bezpośrednio Parowozownią Główną, a co za tym idzie ta stawała się jakby jednostką nadrzędną w stosunku do pozostałych jednostek.

Wraz z początkiem lat pięćdziesiątych PKP podjęły decyzję o likwidacji najmniejszych parowozowni. W oddziale trakcji w Jeleniej Górze taki los spotkał lokomotywownie pomocnicze w Marciszowie (1952r.) i Piechowicach ( 1953 ).

W roku 1963 ranga Oddziału wzrosła za sprawą likwidacji Oddziału Trakcji w Kłodzku. Tutejsza lokomotywownia przejęła wówczas zwierzchnictwo nad parowozowniami dotychczas podlegającymi pod zlikwidowaną jednostkę.

Wtedy też struktura oddziału trakcji wyglądała następująco.

 

·         Parowozownia Główna Jelenia Góra

·         Parowozownia I Klasy Wałbrzych

·         Parowozownia I Klasy Jaworzyna Śląska

o    Par. Pom. Dzierżoniów Śląski

·         Parowozownia II Klasy Kłodzko

 

Niedługo potem z dniem 1.III 1965 roku przekazano lokomotywownię pomocniczą w Dzierżoniowie do MO Wrocław Główny.

Pod tutejszy Oddział Trakcji podlegały także tzw. MES-y. Były to jednostki elektroenergetyczne odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci zasilających stacje i jednostki PKP. Jeleniogórski oddział posiadał w II połowie lat sześćdziesiątych MES-y przy stacjach:

 

·         Jelenia Góra

·         Jaworzyna Śląska

·         Kłodzko

·         Sędzisław

·         Wałbrzych

 

Wejście w życie nowego podziału administracyjnego kraju na 49 województw skutkował powołaniem Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych, co pociągnęło za sobą likwidację oddziałów trakcji.

 

W czasie funkcjonowania Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych lokomotywownia podlegała DRKP w Legnicy, a po ich likwidacji bezpośrednio pod Dolnośląską Dyrekcję Kolei Państwowych we Wrocławiu.