Skład Opału, Zespół Obrządzania i Zespół Gospodarczy.

 

Bardzo ważną funkcję w codziennej pracy parowozów miał Zespół Obrządzania którego zadaniem było przygotowanie parowozu do służby. Zajmował się jego nawęgleniem, które wykonywano za pomocą dźwigów z wózkami.  Zespół wykonywał prace przy oczyszczaniu parowozu tj. popielnika i dymnicy. Nawęglanie odbywało się za pomcą dźwigów obrotowych o napędzie elektrycznym które ustawione były przy dzisiejszych torach trakcyjnych 352 i 362. Oczyszczanie parowozów odbywało się na torach 352 i 362 w których zabudowane były kanały oczystkowe.

Węgiel przybywał w pojedynczych wagonach rozładowywanych za pomocą dźwigów torowych. Węgiel do nawęglania zgromadzony był w zasiekach węglowych przy torach 81 i 79. Pojemność składu węgla w latach 1957-1965 wynosiła 3.500t.

Na stanie składu opału znajdowały się następujące urządzenia dźwigowe:

  • Żurawie stałe- 3 szt.(o wydajności  6t/h.)
  • Żuraw bramowy
  • Żurawie kolejowe-2 szt.

 

Do wewnątrzzakładowego transportu węgla przewidziano 39 wagonów w tym:

  • 5 krytych
  • 12 platform
  • 22 węglarki
  • 2 samochody ciężarowe
  • wózek akumulatorowy


W latach siedemdziesiątych Zespół Obrządzania został połączony z Zespołem Gospodarczym. Zespół Gospodarczy odpowiadał za utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalno- bytowych lokomotywowni, urzymaniem porządku i czystości na terenie lokomotywowni, wydawaniem posiłkow regeneracyjnych, prowadzeniem noclegowni dla drużyn trakcyjnych znajdującej się na II pięrze budynku administracyjnego.

W roku 1985 z powodu wycofania trakcji parowej z obsługi pociągów jak i pracy manewrowej zlikwidowano Skład Opału jako odrebną jednostkę lokomotywowni. Ostatnim kierownikiem oddziału był Jerzy Bogusławski

Mistrzowie obrządzania i

zespołu gospodarczego

1980-1995

Edmund  Tyński

Jerzy       Kurowski

Henryk   Pruś

Tadeusz  Zieliński

Henryk   Karasiński