KIEROWNICY ODDZIAŁU DYSPOZYCJI

TRAKCJI JELENIA GÓRA

Bolesław

Rejzner

Kierownik Dysp. Trakcji

Józef

Kania

Kierownik Dysp. Trakcji

Czesław

Zamaro

Kierownik Dysp. Trakcji

Rafał

Syczuk

Kierownik Dysp. Trakcji

Franciszek

Ptak

Kierownik Dysp. Trakcji

Tadeusz

Marszał

Kierownik Dysp. Trakcji

Zbigniew

Rogulski

Kierownik Dysp. Trakcji

Henryk

Borowski

Kierownik Dysp. Trakcji

Zbigniew

Misiński

Kierownik Dysp. Trakcji

Mieczysław

Małek

Kierownik Dysp. Trakcji

Teofil

Chitruszko

Kierownik Dysp. Trakcji

Marian

Tyka

Kierownik Dysp. Trakcji